โปรโมชั่น ซื้อ 2 กล่องแถม 1กล่อง

FuLL cirle
.คุณสมบัติในการป้องกันการกดทับ

ความเสียหายของพืชผักและผลไม้ที่เกิดขึ้นได้ง่าย และต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ได้แก่ การนำกล่องผลไม้หรือกล่องบรรจุพืชผักวางเรียงซ้อนกันทำให้เกิดการกดทับ ดังนั้นการเลือกบรรจุภัณฑ์จึงควรเลือกที่มีคุณลลักษณะแข็งแรง มีโครงสร้างของกล่องกระดาษที่เหมาะสมกับพืชผักแต่ละประเภท